מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

היסטוריה של עמוס ברנס בעניין האישום ברצח רחל הלר עילות בפלילים

בפניי בקשה למשפט חוזר, הרביעית במספר, של עמוס ברנס. פרשת הרשעתו של עמוס ברנס ברצח החיילת רחל הלר ז"ל שבה ומעסיקה את הציבור הישראלי ואת מערכות המשפט במדינה מאז שנות ה ‎70- של המאה הקודמת ועד עתה. זאת, על רקע טענתו של ברנס, שעליה עומד הוא בתוקף מאז משפטו בשנת ‎1975 ועד עצם היום הזה, כי הורשע ברצח שלא ביצע.  

עמוס ברנס - מ"י, מ"ח 3032/99, החלטה 14.03.02

            ב"כ הנאשם ער לכך ועם זאת עומד על טענתו שיש לזכות את הנאשם. מאידך גיסא, ב"כ המדינה הדגישה שעמדתה הינה שיש להורות על ביטול כתב האישום, וכי אין ולא תהיה בהכרעה זו, גם אם לא ייקבע שיש לזכות את הנאשם, כדי לחסום את דרכו של הנאשם בתביעת פיצויים נגד המדינה בגין מאסרו. אם תוגש עתירה בנושא הפיצויים תהיה למדינה מחלוקת בעניין זכותו לפיצויים והתנגדות לגופו של עניין, לתשלום פיצויים לנאשם.  עמוס ברנס - מ"י, ת"פ 1212/02,  המחוזי 11.12.02
(ד) סנ"צ מרקוס הועמד לדין בגין עדות שקר. הוא הורשע ברוב דעות בבית-המשפט המחוזי (ת"פ (י-ם) 233/81 מדינת ישראל נ' מרקוס [8]). נקבע שאמנם נכח מרקוס בשחזור אם כי לא נקט אמצעי אלימות כלפי המבקש. ערעורו של מרקוס שהוגש לבית-המשפט העליון נתקבל (ע"פ 190/82 מרקוס נ' מדינת ישראל וערעור שכנגד [4]). נקבע באופן פוזיטיבי (ראה בעמ' 302) שמרקוס לא נכח בשחזור. עמוס ברנס - מ"י, מ"ח 6731/96, החלטה 12.8.97

אולם ברנס לא נח ולא שקט. הוא הפעיל גורמים מגורמים שונים, תוך זעקה חוזרת ונשנית שהוא חף מפשע ומרצה עונש על לא עוול בכפו. נוכח עמדתו זו נחלץ משרד המשפטים לבדיקה מדוקדקת של הפרשה כולה, בדיקה אשר הניבה חוות-דעת מקיפה ויסודית, פרי עטה של הגברת קרפ, המשנה ליועץ המשפט לממשלה. קשה שלא להתרשם מהעמל הרב שהשקיעה ומתשומת הלב שהקדישה לכל פרט בחור הרב שנערם מאז  ...

עמוס ברנס - מ"י, משפט חוזר 8/84, החלטה 18.3.85

   
   
   
   
   
   
   

 

 

Hit Counter