מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

הפסיקה נמחקה מכאן  לאור שיחה עם נציג הנהלת בימ"ש ביום  22.9.04.

 

חשיבות פסיקה היא בסמכות בימ"ש לאחוז בעדות יחדה מחוק העונשין מסעיף  54 א' (ב)... רשאי בית המשפט לסמוך על עדות יחידה של מתלוננת, ובלבד שיפרט מה ראה לעשות כן. ביהמ"ש פירט ונימק את מסקנותיו וסמך אותן על נסיבות אובייקטיביות וחיצוניות".

 

 
 
Hit Counter